Goudou Goudou - Evènman Twomatikde Fransnel Dorsainvil| JobPaw.com

Goudou Goudou - Evènman Twomatik


Mwen se Fransnel DORSAINVIL, yon sikolog lasyans dakò. Mwen vle pataje pawoli sa yo avèk nou aprè Goudou Goudou ki sot pase nan gran nò Peyi a kite 06 Oktòb 2018. Mwen fè l nan lide pou mwen montre nou kijan yon gwoup jènn nan yon lokalite gwomònn nan kad yon aktivite sikososyal nou te reyalize soti 01 pou rive 04 Fevriye 2019. Pandan nou kite anpil lizay pou patisipan yo, ala papòt mwen ankouraje anpil lekòl konprann kisa ki yon evènman twomatik epi ki enpak li kapab fè nan lavi emosyonel moun nan.
Fichier: JobPaw.com - Connecter entreprises, professionnels et universités Cliquer ici pour le télécharger
Rubrique: Mémoire/Travaux
Auteur: Fransnel Dorsainvil | dfransnel@gmail.com
Date: 14 Fév 2019
Liste complète des mémoires et travaux de recherche